Snel contact?

Scan deze code en stuur ons een WhatsAppje!

WELKOM OP ONZE WEBSITE

IN HET KORT


Jouw Geld, Onze Zorg is een kantoor voor bewindvoering en (financiële) coaching, speciaal voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij helpen mensen om hun financiën (en alles wat daarbij komt kijken)
te regelen. Informatie op deze website wordt op twee manieren aangeboden: enerzijds informatie specifiek voor cliënten,
zowel nieuw als bestaand, en anderzijds informatie voor de mensen die hen liefhebben of op een andere manier
betrokken zijn. Ons werkgebied is de regio tussen Apeldoorn en Nijmegen.

ONZE DIENSTEN

BEWINDVOERING


De belangrijkste taak van een bewindvoerder is om iemand te beschermen. Wij beschermen cliënten tegen uitgaven die niet betaald kunnen worden en voorkomen zo dat zij in financiële problemen terechtkomen. Ook wordt het moeilijker om financieel misbruik van iemand te maken als er een bewindvoerder meekijkt naar in- en uitgaven. Bij Jouw Geld, Onze Zorg ligt de focus op cliënten die vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zelf niet voldoende in staat zijn om over hun financiën te beslissen. Daar ligt onze passie en daar ligt ook onze ervaring. Lees meer....

COACHING


Een coachingstraject kan ingezet worden om te kijken of bewindvoering echt nodig is of om iemand structureel te helpen met zijn financiële zaken. Als coach helpen wij om structuur en orde aan te brengen in de administratie. Wij brengen een systeem aan (die past bij de cliënt), met als doel dat de cliënt deze zelfstandig kan beheren. Omgaan met binnenkomende post, rekeningen verwerken, een budgetplan opstellen en bijhouden - dit zijn allemaal elementen die aan bod komen in een coachingstraject. Dit kan dus een zowel een kort- als langdurig traject zijn, net wat past bij de cliënt. Lees meer....

PGB-BEHEER


Voor cliënten waarvan wij de bewindvoerder zijn en die een PGB hebben, kunnen wij als aanvullende dienst het PGB Beheer voeren. Dit betekent dat wij de administratieve kant van het beheer voor onze rekening nemen. Als wij het PGB-budget beheren dan bewaken wij dit budget en zorgen wij ervoor dat deze niet wordt overschreden. Wij kunnen zorgovereenkomsten opstellen en controleren de facturen of urenbriefjes die door de zorgverleners worden ingediend om te bepalen of de zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd. Ook bewaken wij de looptijd van indicaties en de zorgovereenkomsten. Lees meer....

OVER ONS


Het beroep van bewindvoerder en financieel coach is een prachtig beroep! Het is ook niet iets wat je zomaar wordt. In Nederland gelden strenge regels en eisen, om ervoor te zorgen dat onze cliënten goed beschermd worden. 


Wie zijn wij en waarom hebben wij zo bewust voor dit beroep gekozen? En waarom voor deze specifieke doelgroep?
Dat, en nog veel meer, vertellen wij jou graag!