PGB BEHEER

Wat is een PGB?


PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een geldbedrag waar mensen in Nederland zorg voor kunnen inkopen. Bij een PGB is er sprake van een budgethouder (dit is de persoon aan wie het geld wordt toegekend) en een zorgverlener (de persoon die de zorg levert aan de budgethouder).


Onderwerpen


Hieronder staat heel veel informatie over de volgende onderwerpen:Soorten PGB's


Een PGB kan toegekend worden vanuit vier verschillende regelingen:


 • De Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg;
 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding;
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis;
 • De Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar.


Een combinatie is ook mogelijk, dus bijvoorbeeld een combinatie vanuit de WMO en Zvw. Het aanvragen van een PGB


Het is belangrijk, bij een nieuwe PGB aanvraag, om te bepalen waar die voor gebruikt gaat worden. Dit bepaalt namelijk de instantie waar de PGB aangevraagd gaat worden. Als dit duidelijk is, dan dient de aanvraag, inclusief eventuele formulieren en bijlagen, ingediend te worden. De verantwoordelijke instantie heeft dan een bepaalde periode om hierop te reageren. Wij helpen niet bij de aanvraag van een PGB. Onze taak start als de PGB is toegekend en beheerd moet gaan worden.


Als de PGB namelijk wordt toegekend dat start de administratie hiervan, waar veel plichten en taken aan hangen. Denk aan het opstellen van de juiste overeenkomsten, het declareren van de gewerkte uren/facturen, het zorgen dat het budget niet wordt overschreden, het bijhouden van een administratie met alle correspondentie (dit is verplicht tot 5 jaar na het betreffende jaar van de PGB), het doorgeven van bepaalde wijzigingen in de persoonlijke situatie en nog veel meer. Dit is een ingewikkelde (en soms tijdrovende) taak. Wij kunnen cliënten hierbij helpen.De duur van een PGB


In het zogenaamde indicatiebesluit (toekenning) van de PGB, staat voor hoe lang de indicatie geldig is. Een indicatie kan maximaal 5 jaar geldig zijn en moet dan opnieuw worden aangevraagd.  Wij herinneren cliënten ruim voordat een PGB afloopt dat zij een herindicatie moeten aanvragen. Zo hoeven zij zich daar ook geen zorgen over te maken.Het inkopen van zorg


  Met een PGB worden verschillende soorten zorg ingekocht. De budgethouder bepaalt altijd bij wie hij of zij de zorg inkoopt. Wij kunnen vervolgens helpen met het bekijken of de zorgverlener vanuit de PGB betaald mag worden, het opstellen van de contracten en het bijhouden van de administratie.


  Wij controleren altijd de uren en facturen die binnenkomen voor de PGB om te verifiëren of de zorg ook daadwerkelijk is geleverd. Zo niet, dan bespreken wij dit met de zorgverlener. Zo wel, dan kunnen wij zorgen dat de declaratie vanuit de PGB wordt betaald. 


  Wij controleren met enige regelmaat of de zorg nog voldoende aan de wensen van de cliënt. Om deze reden kunnen wij alleen de PGB's beheren van cliënten die hierover kunnen communiceren. Cliënten met een zorgbehoefte die niet goed kunnen communiceren kunnen via een mentor de zorg laten bepalen en toetsen. Wij kunnen eventueel naast een mentor alsnog de administratieve afhandeling van een PGB doen - altijd in overleg met de mentor - maar kunnen niet als mentor optreden.  Gewaarborgde hulp


  In de Wlz (Wet langdurige zorg) is bepaald dat de budgethouders met een indicatie ZZP VV 4 tot en met 7 of VG 4 tot en met 8 verplicht een gewaarborgde hulp moeten hebben om te helpen met het PGB. Ook als iemand een bewindvoerder/mentor heeft, moet er een verklaring gewaarborgde hulp komen. Een bewindvoerder is namelijk  alleen verantwoordelijk voor financiën, maar niet voor de inhoud van de zorg. En een mentor is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg, maar niet voor de financiën. Er moet voor het zorgkantoor één verantwoordelijke zijn: de gewaarborgde hulp.


  Een gewaarborgde hulp mag maximaal drie budgethouders tegelijkertijd bijstaan en moet een natuurlijk persoon zijn (geen kantoor). De verantwoordelijkheden van de gewaarborgde hulp kunnen niet worden verdeeld over meerdere personen. Om deze reden kan Jouw Geld, Onze Zorg niet als gewaarborgde hulp optreden. Er moet dus iemand anders optreden als een gewaarborgde hulp vereist is. Wel is het zo dat wij op de hoogte dienen te zijn van wie de gewaarborgde hulp is en daarmee instemmen. Deze gewaardborgde hulp gaat namelijk over geld dat aan jou wordt toegekend, en dat valt weer onder onze verantwoordelijkheid. Als bewindvoerder tekenen wij met de budgethouder (of gewaarborgde hulp) voor akkoord. De gewaarborgde hulp voert alle taken met betrekking tot de PGB vervolgens uit. 

  De kosten van PGB Beheer


  De tarieven voor bewindvoering en PGB Beheer worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOCVK) in overleg met de Minister van Justitie. Deze tarieven zijn van toepassing op alle professionele bewindvoerders en zijn dus landelijk hetzelfde. Op onze pagina Kosten kunt u zien wat de tarieven van PGB Beheer zijn.  Informatie voor cliënten


  Voor cliënten hebben wij deze informatie op toegankelijke manieren beschikbaar. Zo hebben wij van alle onderwerpen folders met pictogrammen en hebben wij video's gemaakt met alleen beeld en gesproken tekst. Zo kunnen alle cliënten kiezen op welke wijze zij de informatie tot zich willen nemen. Benieuwd naar de folders en video's? Kijk dan op de pagina voor PGB Beheer voor cliënten.