VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe kan ik mezelf of iemand anders aanmelden voor bewind?


Een aanvraag tot onderbewindstelling kan door verschillende partijen worden aangevraagd:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkene tot in de 4e graad (dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes en neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld een voogd;
  • een curator of mentor;
  • de Officier van Justitie (dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen (als er bijvoorbeeld geen familie meer is);
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.


De aanvraag wordt gedaan door een aanvraagformulier van de rechtbank in te vullen (zie downloads). Op het formulier staat welke documenten meegestuurd moeten worden. Dit aanvraagformulier en de bijbehorende documenten moeten naar de rechtbank in de regio waar de betrokkene woont. Voor cliënten van Jouw Geld, Onze Zorg is dit de Rechtbank Gelderland in Zutphen.


Jouw Geld, Onze Zorg kan de aanvraag verzorgen voor toekomstige cliënten. Wij vullen dan de aanvraag samen in en zorgen dat alle benodigde documenten worden meegestuurd. Neem contact met ons op voor een kennismaking.