VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het centrale curatele- en bewindregister en kom ik daar in te staan?


Het centrale curatele- en bewindregister (CCBR) is een register waar de volgende personen in worden opgenomen:


  • Mensen die onder curatele zijn gesteld;
  • Mensen die vanwege verkwisting of problematische schulden onder bewind zijn geplaatst;
  • Mensen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, waarvan de kantonrechter heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is.


Het doel van het CCBR is dat mensen die onder bewind of curatele zijn gesteld worden beschermd tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor beide partijen  - dus zowel voor de cliënt als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind of curatele is uitgesproken. Zo voorkomen zij dat zij kosten maken die zij later terug moeten draaien.


Een bewindvoerder of curator kan namelijk een overeenkomst terugdraaien die aangegaan is door een bedrijf met iemand die in het CCBR staat.


Voor cliënten van Jouw Geld, Onze Zorg bepaalt de rechter of zij in het CCBR komen te staan. Als hier bezwaar tegen is dan kan dat besproken worden tijdens de zitting om de bewindvoerder aan te wijzen.