VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik mijn bewind opzeggen?


Een bewind stopt onder bepaalde voorwaarden vanzelf. Dit zijn:


  • als de persoon die onder bewind staat komt te overlijden;
  • als het bewind wordt omgezet in curatele;
  • als de datum is bereikt tot wanneer het bewind was ingesteld.


In alle andere gevallen waarbij jij niet meer onder bewind wil staan, zal jij een verzoek moeten indienen bij de kantonrechter. Dit kan middels een brief, waarin je aangeeft waarom jij wil stoppen met het bewind. Ook als jij een andere bewindvoerder wil, zal dit via de rechter moeten worden aangevraagd.


In de brief moet het volgende komen te staan:


  • jouw naam, adres, woonplaats en de datum waarop de brief wordt geschreven;
  • de reden waarom je onder bewind staat;
  • de reden waarom jij wil dat het bewind wordt stopgezet (of waarom jij een andere bewindvoerder wil);
  • de gegevens van de bewindvoerder, zoals naam, adres en plaats;
  • jouw handtekening.


Nadat de rechtbank jouw brief heeft ontvangen, zul je binnen 4 tot 6 weken worden opgeroepen voor een zitting met de rechter. Hierin wordt besproken waarom jij de brief hebt gestuurd en wat jij wil. De bewindvoerder (die je nu hebt en ook eventueel een nieuwe) zijn daar ook bij en mogen ook wat zeggen.


Na de zitting bepaalt de rechter of hij akkoord gaat met het verzoek.