VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen bewindvoering, mentorschap en curatele?


Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die niet zelf goed beslissingen kunnen nemen.


Bewindvoering is voor mensen die hulp nodig hebben bij het regelen van financiële zaken. Een bewindvoerder voert dan het bewind over het geld en de goederen van de persoon die onder bewind wordt geplaatst. Beschermingsbewind kan om veel verschillende redenen worden aangevraagd of opgelegd, bijvoorbeeld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. Dat zijn schulden waarvan rederlijkwijs te voorzien is dat een persoon deze niet kan betalen of inmiddels is opgehouden deze te betalen. Maar ook bij psychische problemen, ziekte, het wegvallen van mantelzorgers, een lichamelijke of geestelijke beperking kan bewindvoering worden ingesteld.


Mentorschap is een maatregel voor mensen die hun persoonlijke (niet-financiële) zaken niet meer kunnen regelen. Dit zijn dus zaken op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Een mentor probeert zoveel mogelijk beslissingen te nemen in overleg met de betrokkene en dient altijd bereikbaar te zijn voor noodgevallen. Een mentor heeft veelvuldig contact met zijn cliënt en is nauw betrokken bij het opstellen van een passend zorgplan en het monitoren of afspraken worden nagekomen in het belang van cliënt.


Curatele is een soort combinatie van bewindvoering en mentorschap. Dit is een zware maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet kunnen regelen en voor wie bewindvoering en/of mentorschap niet volstaat. In het geval van curatele wordt een persoon handelingsonbekwaam. Dit betekent dat er door de cliënt geen zelfstandige rechtshandeling verricht mogen worden, zoals dingen kopen, contracten afsluiten, trouwen, etc. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in een openbaar curatele- en bewindregister. Alle rechtshandelingen die een cliënt verricht zonder toestemming van de curator kunnen door de curator ongedaan worden gemaakt.