VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP-bewind?


Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.


De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die gebruikt kan worden om schulden te saneren van natuurlijke personen (dus niet voor bedrijven of andere instanties). WSNP kan pas worden ingesteld als het niet mogelijk is gebleken om betaalregelingen te treffen met de schuldeisers. Daarnaast gelden er nog meer voorwaarden om tot de WSNP te worden toegelaten.


Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de cliënt (schuldenaar) zich maximaal inspant om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen. Dit geld wordt gebruikt voor aflossing van de schulden. Daarnaast ziet de WSNP bewindvoerder erop toe dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Als het WSNP traject succesvol wordt doorlopen dan kan de cliënt aan het einde van het traject (vaak is dit na een periode van 3 jaar) met een schone lei beginnen, omdat de restschulden worden kwijtgescholden.  Als de cliënt de verplichtingen niet nakomt, dan eindigt de schuldsanering en zijn alle schulden weer opeisbaar. Een WSNP is geen makkelijk traject. 


Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol kan worden afgesloten.