VEELGESTELDE VRAGEN

Welke soorten PGB's zijn er?


Een PGB is bedoeld om zorg in te kopen. Dit is een breed begrip, en kan variëren van tijdelijke zorg thuis tot permanente zorg omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen. Een PGB kan toegekend worden vanuit vier verschillende regelingen:


  • De Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis;
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding;
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis;
  • De Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar.


Een combinatie is ook mogelijk, dus bijvoorbeeld een combinatie vanuit de WMO en Zvw.