VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een gewaarborgde hulp?


In de Wlz (Wet langdurige zorg) is bepaald dat de budgethouders met een indicatie ZZP VV 4 tot en met 7 of VG 4 tot en met 8 verplicht een gewaarborgde hulp moeten hebben om te helpen met het PGB. Ook als iemand een bewindvoerder/mentor heeft, moet er een verklaring gewaarborgde hulp komen. Een bewindvoerder is namelijk  alleen verantwoordelijk voor financiën, maar niet voor de inhoud van de zorg. En een mentor is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg, maar niet voor de financiën. Er moet voor het zorgkantoor één verantwoordelijke zijn: de gewaarborgde hulp.


Een gewaarborgde hulp mag maximaal drie budgethouders tegelijkertijd bijstaan en moet een natuurlijk persoon zijn (geen kantoor). De verantwoordelijkheden van de gewaarborgde hulp kunnen niet worden verdeeld over meerdere personen. Om deze reden kan Jouw Geld, Onze Zorg niet als gewaarborgde hulp optreden. Er moet dus iemand anders optreden als een gewaarborgde hulp vereist is. Wel is het zo dat wij op de hoogte dienen te zijn van wie de gewaarborgde hulp is en daarmee instemmen. Zij gaan namelijk over geld dat aan jou wordt toegekend, en dat valt weer onder onze verantwoordelijkheid. Als bewindvoerder tekenen wij met de budgethouder (of gewaarborgde hulp) voor akkoord. De gewaarborgde hulp voert alle taken met betrekking tot de PGB uit.