VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang duurt het tot ik een bewindvoerder heb?


De eerste kennismaking kan altijd snel plaatsvinden. Als wij tijdens de kennismaking beslissen dat jij onder bewind wil worden gesteld en dat Jouw Geld, Onze Zorg jouw bewindvoerder mag worden, dan komen wij terug voor een intakegesprek. Ook dit kan snel. Wij hebben dan ongeveer een week nodig om alle documenten voor de rechtbank klaar te maken en in te dienen.


Als de aanvraag duidelijk is en alle partijen akkoord zijn, dan kan de rechter een beschikking afgeven zonder dat wij naar de rechtbank moeten. Dit volgt meestal binnen 4 tot 6 weken van de aanvraag.


Als er nog wel vragen zijn, of iemand die akkoord moet geven het niet eens is met jouw beslissing, dan worden wij opgeroepen voor een zitting bij de rechtbank. Dit gesprek op de rechtbank wordt meestal binnen 4 tot 6 weken na de aanvraag ingepland. Na de zitting moet de rechter zijn beslissing aan ons laten weten. Ook hier staat gemiddeld 4 tot 6 weken na de zitting voor.


In het kortste traject duurt een aanvraag dus circa 5 weken, in het langste traject kan dit zomaar 13 weken zijn. Wij hebben geen invloed op de snelheid waarmee de rechtbank verzoeken in behandeling neemt. 


De dag nadat de rechtbank een beschikking heeft verstuurd is het bewind ingesteld en kunnen wij voor jou aan de slag.