VEELGESTELDE VRAGEN

Wat staat er precies onder het bewind?


Vaak wordt bewind uitgesproken over alle financiën en goederen van een cliënt. Hier kan echter van worden afgeweken door een beperkt bewind aan te vragen. Dit is een bewind over een bepaald deel van de bezittingen, zoals bijvoorbeeld de spaarrekening en het eigen huis, maar niet de overige bezittingen en rekeningen.


De rechter beslist over welke financiën en goederen het bewind wordt uitgesproken en hoe lang dit onder bewind staat. Bij een aanvraag van een beperkt bewind zal de rechter vaak de cliënt willen spreken, om te bepalen of een beperkt bewind nuttig is, of dat het beter is om een volledig bewind in te stellen.


Onder goederen horen de volgende dingen: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.


Als je eenmaal onder bewind staat beslis je zelf niet meer over de goederen die onder bewind staan. Je mag dan ook geen contracten meer aangaan, abonnementen nemen, een auto verkopen of geld uitgeven zonder overleg met en akkoord van de bewindvoerder. De enige uitzondering hierop is je leefgeld - dit mag je uitgeven aan wat jij wil.