VEELGESTELDE VRAGEN

Wat kost bewindvoering en wie betaalt dat?


Op onze pagina Kosten kun je alle informatie vinden over de kosten van bewindvoering. Deze tarieven worden jaarlijks bijgewerkt.


In principe betaalt iedere cliënt zelf de kosten van bewindvoering. In sommige gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd. Bijzondere bijstand is een uitkering van de gemeente waarmee je extra en bijzondere kosten kan betalen. De gemeente bepaalt of je hier recht op hebt. Hierbij kijkt de gemeente naar jouw individuele omstandigheden en financiële situatie.


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de bijzondere bijstand:


 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • De kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • Je hebt kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.


Daarnaast worden er eisen gesteld aan het vermogen en inkomen. In de gemeente Overbetuwe zijn dit (voor het jaar 2021):


Het eigen vermogen (bijvoorbeeld uw auto of spaargeld) is niet hoger dan:

 • € 6.295 voor alleenstaanden;
 • €12.590 voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.


Qua inkomen kunnen de volgende bedragen als richtlijn worden aangehouden (netto per maand, exclusief vakantiegeld):

 • € 1.123,83 voor alleenstaanden en alleenstaande ouder(s) tot pensioengerechtigde leeftijd;
 • € 1.605,48 voor gehuwden / samenwonenden tot pensioengerechtigde leeftijd;
 • € 1.249,79 voor alleenstaanden en alleenstaande ouder(s) vanaf pensioengerechtigde leeftijd;
 • € 1.693,67 voor gehuwden / samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.


Let op: voor bewindvoeringskosten gelden iets lagere bedragen. Als het inkomen en vermogen hoger is dan de geldende bijstandsnorm, moet je meestal een deel van de kosten zelf betalen.