KOSTEN

Kostenoverzicht


De tarieven voor bewindvoering en PGB Beheer worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOCVK) in overleg met de Minister van Justitie. Deze tarieven zijn van toepassing op alle professionele bewindvoerders en zijn dus landelijk hetzelfde. Voor coaching zijn er geen vastgestelde tarieven; de tarieven van Jouw Geld, Onze Zorg staan hieronder vermeld.

Tarieven 2021 voor bewindvoering en PGB Beheer

Aanvang

Maandelijks

Eindafrekening

Bewindvoering 1 persoon

€ 676,39

€ 119,69

€ 254,10

Bewindvoering 2 personen
(samenwonend)

€ 810,70

€ 143,58

€ 304,92

PGB-Beheer

niet van toepassing

€ 54,73

niet van toepassing

In principe betaal je zelf de kosten voor onze dienstverlening, tenzij een partner, familielid of werkgever deze kosten wil betalen. Als je niet genoeg geld hebt om ons te betalen, dan kunnen wij een aanvraag bijzondere bijstand doen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan betaalt de gemeente een deel of alle kosten voor onze diensten. Wij dienen deze aanvraag voor je in en zorgen dat deze jaarlijks opnieuw wordt aangevraagd. De kosten voor onze diensten zijn niet aftrekbaar van de belasting en worden niet vergoed door jouw zorgverzekeraar.


Voor de aanvraag van bewindvoering, curatele of mentorschap rekent de rechtbank éénmalige kosten van € 85 (voor griffierechten).


Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.


Tarieven 2021 voor coaching

Omschrijving diensten

Bedrag

Intake/kennismakingsgesprek

Gratis

Tarieven éénpersoonshuishouden


Opstartkosten dossier en opstellen budgetplan

€ 300,00

Opzetkosten administratie

€ 150,00

Coachingsabonnement basis (per maand)

€ 40,00

Coachingsabonnement uitgebreid (per maand)

€ 65,00

Losse consulten (per uur)

€ 65,00Tarieven tweepersoonshuishouden


Opstartkosten dossier en opstellen budgetplan

€ 360,00

Opzetkosten administratie

€ 180,00

Coachingsabonnement basis (per maand)

€ 50,00

Coachingsabonnement uitgebreid (per maand)

€ 80,00

Losse consulten (per uur)

€ 65,00

De uitgebreide omschrijving van deze diensten kun je terugvinden op de pagina Coaching.


Ons primaire werkgebied is de regio Overbetuwe en Lingewaard, maar wij nemen cliënten aan in het groter gebied tussen Apeldoorn en Nijmegen. Al onze tarieven zijn inclusief reis- en parkeerkosten in ons werkgebied en inclusief 21% BTW.


Een overzicht van alle kosten kun je hier downloaden.