PRIVACYVERKLARING

Hoe beschermen jullie mijn gegevens?


Wij verwerken veel gegevens van jou en gaan daar heel zorgvuldig mee om. Om duidelijk te maken welke gegevens wij bewaren, hoe lang en hoe deze beveiligd zijn, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze hebben wij zowel in een tekstversie als in een versie met pictogrammen. Kies hieronder de versie die je wilt lezen:Versie met tekst

Versie met picto's