PRIVACYVERKLARING

Hoe beschermen jullie mijn gegevens?


Wij verwerken veel gegevens van jou en gaan daar heel zorgvuldig mee om. Om duidelijk te maken welke gegevens wij bewaren, hoe lang en hoe deze beveiligd zijn, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Wij hebben hiervan een video en twee folders: een tekst versie en een versie waarin alles met pictogrammen wordt duidelijk gemaakt. Kies hieronder wat je wil zien of lezen:Folders

  Folder | tekst versie

  Folder | versie met picto's

Video